home page

Last News

شرکت پترو هیراد پارس

شرکت پترو هیراد پارس توسط جمعی از متخصصین و مجریان پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی ایران به ویژه پروژه های بندری، نفت و گاز در حوزه های تخصصی مدیریت و پروژه  ، می کوشد با استناد به استاندارد های روز جهان و بهره گیری از تجربیات خود با رویکرد ممیزی، مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های جامع مدیریت پروژه بازویی توانمند برای تحقق اهداف سازمانها و مدیران پروژه ها باشد.

 

ن

 • Photo 2016 11 08 16 59 48
 • Photo 2016 11 08 16 59 55
 • Photo 2016 11 08 17 00 01
 • Photo 2016 11 08 17 00 55
 • Photo 2016 11 08 17 01 02
 • Photo 2016 11 08 17 01 07
 • Photo 2016 11 08 17 01 11
 • Photo 2016 11 08 17 05 32
 • Photo 2016 11 08 17 07 09
 • Photo 2016 11 08 17 07 12
 • Photo 2016 11 08 17 07 15
 • Photo 2016 11 08 17 07 26
 • Photo 2016 11 08 17 07 40
 • Photo 2016 11 08 17 08 01