home page

Last News

شرکت پترو هیراد پارس

شرکت پترو هیراد پارس توسط جمعی از متخصصین و مجریان پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی ایران به ویژه پروژه های بندری، نفت و گاز در حوزه های تخصصی مدیریت و پروژه  ، می کوشد با استناد به استاندارد های روز جهان و بهره گیری از تجربیات خود با رویکرد ممیزی، مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های جامع مدیریت پروژه بازویی توانمند برای تحقق اهداف سازمانها و مدیران پروژه ها باشد.

 

Bushehr

  • Photo 2016 11 08 16 59 25
  • Photo 2016 11 08 16 59 34
  • Photo 2016 11 08 17 04 51
  • Photo 2016 11 08 17 06 30
  • Photo 2016 11 08 17 06 37
  • Photo 2016 11 08 17 06 47
  • Photo 2016 11 08 17 06 55
  • Photo 2016 11 08 17 07 00
  • Photo 2016 11 08 17 07 03