آخرین اخبار

شرکت پترو هیراد پارس

شرکت پترو هیراد پارس توسط جمعی از متخصصین و مجریان پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی ایران به ویژه پروژه های بندری، نفت و گاز در حوزه های تخصصی مدیریت و پروژه  ، می کوشد با استناد به استاندارد های روز جهان و بهره گیری از تجربیات خود با رویکرد ممیزی، مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم های جامع مدیریت پروژه بازویی توانمند برای تحقق اهداف سازمانها و مدیران پروژه ها باشد.