شرکت پترو هیراد پارس

در سال 1386 توسط جمعی ازمتخصصین و مجریان پروژه های بزرگ صنعتی و عمرانی ایران به ویژه پروژه های بندری، نفت و گاز در حوزه های تخصصی مدیریت پروژه تأسیس گردیده و می کوشد با استناد به استاندارد های روز جهان و بهره گیری از تجربیات خود با رویکرد ممیزی , مشاوره, طراحی و اجرای سیستم های جامع  مدیریت پروژه بازویی توانمند برای تحقق اهداف سازمانها و مدیران پروژه ها باشد.

شرح خدمات :

خدمات مدیریت طرح در قالب عامل چهارم پروژه ها

مطالعات امکان سنجی و تهیه گزارش های طرح توجیه فنی و اقتصادی

ارائه خدمات مهندسی شامل پایه، تفصیلی، مهندسی خرید و مهندسی اجرا

مدیریت اجرای پروژه های EPC و یا MC

طراحی و پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت پروژه

طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ها 

استانداردسازی سیستم های مدیریت پروژه بر اساس PMBOK

خدمات مدیریت ادعا و تهیه لایحه تاخیرات 

ارائه خدمات مدیریت هزینه ها به روش ABC

 

انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی