پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره) ماهشهر

پایانه نفتی بندر امام خمینی (ره) ماهشهر

احداث ترمینال کانتینری به ظرفیت 60 هزارتن به همراه کریدر مشترک و دو پست اسکله به ظرفیت 42 هزار تن

 

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 8 هکتار جهت احداث ترمینال نفتی و دو پست اسکله در قطعه 57 بندر امام خمینی(ره) اجرا گردیده که شامل 12 مخزن فرآورده سبک و 12 مخزن فرآورده سنگین که هر کدام به ظرفیت 2500 مترمکعب (جمعا به ظرفیت 60 هزار تن) می باشد و همچنین خط لوله انتقال فرآورده های نفتی سبک به ظرفیت 400 مترمکعب بر ساعت و فرآورده های نفتی سنگین به ظرفیت 800 متر مکعب بر ساعت و دو پست اسکله نفتی به ظرفیت 42 هزار تن می باشد.

بیشتر

پروژه سوله های نوشهر

پروژه سوله های نوشهر

پروژه سرمایه گذاری اراضی پشتیبانی در زمینه احداث انبار و محوطه اختصاصی

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 23800 متر مربع جهت کاربری کالاهای عمومی واقع در جنوب شرقی اراضی استحصالی بندر نوشهر می باشد که طی قرارداد 5072/ص13 در تاریخ26/05/93 منعقد گردید و پس از فعالیت مهندسی در 01/07/92 اجرایی شده و هم اکنون 6/98 پیشرفت فیزیکی و مالی داشته و رقم سرمایه گذاری بالغ بر 200 میلیارد ریال می باشد که مدت این قرارداد 10 سال می باشد.

لازم به ذکر است که از مهر ماه سال 94 این پروژه در حال بهره برداری موقت می باشد.

بیشتر

پروژه بندر شهید رجایی

پروژه بندر شهید رجایی

پروژه سرمایه گذاری اجاره اراضی در زمینه احداث پایانه لجستیک کالا و کانتینر (ICD) به روش B.O.T

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 15 هکتار جهت کاربری ترمینال کانتینری واقع در قطعات.C51.C50.C49.C48 اراضی منطقه ویژه بندر شهید رجایی می باشد که طی قرارداد 35729 در تاریخ26/07/93 منعقد گردید که همزمان با فعالیت مهندسی در 01/08/93 اجرایی شده و هم اکنون 2/42 پیشرفت فیزیکی و مالی داشته و رقم سرمایه گذاری بالغ بر 700 میلیارد ریال می باشد که مدت این قرارداد 15 سال می باشد.

بیشتر

پروژه جزیره نگین

پروژه جزیره نگین

پروژه سرمایه گذاری اجاره اراضی در زمینه احداث پایانه لجستیک کالا و کانتینر به روش B.O.T بعلاوه دو پست اسکله این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 47 هکتار جهت کاربری ترمینال کانتینری و بهره برداری از اسکه واقع در جزیره نگین بندر بوشهر می باشد که پس از فعالیت مهندسی در 17/02/94 اجرایی شده و هم اکنون 7/12 پیشرفت فیزیکی و مالی داشته و رقم سرمایه گذاری بالغ بر 3200 میلیارد ریال می باشد

بیشتر