احداث ترمینال کانتینری به ظرفیت 60 هزارتن به همراه کریدر مشترک و دو پست اسکله به ظرفیت 42 هزار تن

 

این پروژه در زمینی به مساحت تقریبی 8 هکتار جهت احداث ترمینال نفتی و دو پست اسکله در قطعه 57 بندر امام خمینی(ره) اجرا گردیده که شامل 12 مخزن فرآورده سبک و 12 مخزن فرآورده سنگین که هر کدام به ظرفیت 2500 مترمکعب (جمعا به ظرفیت 60 هزار تن) می باشد و همچنین خط لوله انتقال فرآورده های نفتی سبک به ظرفیت 400 مترمکعب بر ساعت و فرآورده های نفتی سنگین به ظرفیت 800 متر مکعب بر ساعت و دو پست اسکله نفتی به ظرفیت 42 هزار تن می باشد.

 

  • 1
  • 2
  • DSC 0343
  • DSC 0113
  • DSC 0341
  • DSC 0379
  • DSC 0111
  • DSC 0118
  • DSC 0370
  • Image 3be482b5e5f3985f2e899732348e1ba7c323da8de23e72b783b74559e0418105 V