در راستای اجرای کریدور مشترک از اسکله 37 و 38 تا سایتهای نفتی پس کرانه تعداد    192  عدد ساپورت قابی طراحی، اجرا و نصب شده است. این کریدور یکی از منحصر به فردترین کریدورهای مشترک انتقال خطوط در بنادر نفتی ایران از حیث نوع و نحوه اجراء می باشد.  بر روی این ساپورتها در حال حاضر 2 خط 10 اینچ اختصاصی  فراورده های سبک شرکت ایرانول اجرا شده است. در صورت توسعه و ساخت سایتهای نفتی امکان اضافه کردن حداقل 2 خط لوله جدید بر روی این ساپورتها پیش بینی شده است.

  • 2
  • 1
  • 3