عملیات اجرایی شمعهای کامپوزیت و بتنی فاز اول اسکله بندر نگین با تمام پیچیدگی های فنی و مشکلات اجرایی کار در دریا به اتمام رسید. بطور کلی  221  عدد شمع کامپوزیت (با لوله فلزی 42 اینچ و گوشواره های فلزی 6 اینچ) وتعداد 100 عدد شمع بتنی جهت اجرای اسکله نگین اجراء شده است. طول شمعهای کامپوزیت 36 متر بوده که 18 متر آن با لوله فلزی 42 اینچ اجراء شده است.جهت پیوستگی این شمعهای پیشانی و اتصال آنها به یکدیگر از گوشواره های فلزی 6 اینچ به طول 18 متر استفاده شده است.از حیث نوع اسکله و نحوه اجرای شمعهای کامپوزیت و نحوه اتصال این شمعها به یکدیگر یکی از منحصر به فردترین پروژه های بندرسازی در ایران می باشد.

 احجام کار انجام شده به طور خلاصه جهت اجرای کلیه شمعهای اسکله به شرح ذیل می باشد :

  • حجم کل حفاری شمعها:  12300             مترمکعب
  • حجم بتن مصرفی شمعها: 12500               مترمکعب
  • وزن میلگرد مصرفی: 2100                  تن
  • لوله 42 اینچ به ضخامت 12.7 میلیمتر: 250عدد  18متری
  • لوله 6 اینچ به ضخامت 8.8 میلیمتر :  500عدد  18متری
  • طول لوله کیسینگ جهت بتن ریزی : 2000 مترطول

 

  • 2
  • 1