عملیات اجرایی احداث یک پست اسکله در جزیره نگین با پیشرفت 92 درصد به سرعت در حال اجرا می باشد.اسکله نگین از حیث نوع،نحوه اجرا، کیفیت ساخت و نظارت یکی از منحصر به فردترین پروژه های بندر ساری در ایران می باشد. این اسکله از نوع بسته می باشد که همین امر موجب ایجاد چالشهای فراوان در اجرا و طراحی شده است که تیم های اجرایی و نظارت به خوبی براین موانع و چالشها فائق آمده اند.

بطور کلی برای احداث این یک پست اسکله حدود 25000 مترمکعب عملیات خاکبرداری و حفاری، 27000 مترمکعب بتن ریزی و حدود 45000 تن میلگرد مصرف شده است.

  • 2
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9