عملیات اجرایی ساخت پایانه کانتینری 15  هکتاری بندر شهید رجائی  با شروع عملیات ساخت ساختمان پست برق قدم به مراحل پایانی خود گذاشته و شاهد پیشرفت چشمگیر بالای 90 درصدی این پروژه می باشیم.

این ساختمان در زمینی به مساحت 600 مترمربع و زیربنای تقریبی 1000 مترمربع در حال ساخت می باشد. اسکلت این ساختمان از نوع بتنی و جهت مقابله با نیروی زلزله از دیوارهای برشی و قاب خمشی در طراحی سازه استفاده شده است.یکی دیگر از ویژگی های مهم این سازه دیوارهای ضدانفجار آن جهت مقابله با انفجار ژنراتورها می باشد.

  • 2
  • 1
  • 3
  • 4