به گزارش روابط عمومی شرکت پتروهیراد پارس، محمدعلی حسن زاده  طی سفر خود به بندر امام خمینی(ره) ضمن بازدید از بخش های مختلف این بندر بزرگ تجاری کشور، در معیت مدیرکل راه آهن جنوب و مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، از دو پست اسکله  37 و 38  بازدید نمودند . محمدعلی حسن زاده ضمن بازدید از بخشهای مختلف اسکله با نحوه فرآیند تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی و میزان ظرفیتهای بالقوه و بالفعل این اسکله ها آشنا و از زحمات صورت گرفته توسط سرمایه گذار ، دستگاه نظارت تقدیر و تشکر نمودند.  شرکت مهندسین مشاور پتروهیراد پارس مجری طرح و دستگاه نظارت پروژه احداث دو پست اسکله 37 و 38 به ظرفیت 42 هزار تن در بندر امام خمینی(ره) می باشد که هم اکنون این پروژه در حال بهره برداری و ارائه خدمات به کلیه بهره برداران محترم می باشد.

  • NP0501

    NP0501

  • NP0502

    NP0502