اخبار شرکت

پروژه نگین-بازدید وزیر محترم راه و شهرسازی و هیئت همراه 

اجرای عملیات CBM4  شمال سایت

 اجرای عملیات روسازی بتنی CBM4 و اجرای کفپوش بتنی شمال سایت

اجرای عملیات جوشکاری شمعها و گوشواره های متصل به آن

(اجرای عملیات جوشکاری گوشواره های شمعها و کوبش شمعهای آماده در محور یک (با کمک شابلون

اجرای عملیات شمعهای پیشانی محور A

عملیات بتن ریزی کف و دیواره دیچ باند1