اخبار شرکت

 اجرای عملیات روسازی بتنی CBM4 و اجرای کفپوش بتنی شمال سایت

(اجرای عملیات جوشکاری گوشواره های شمعها و کوبش شمعهای آماده در محور یک (با کمک شابلون

نصب فوم بلدر اسکله 37

عملیات بتن ریزی کف و دیواره دیچ باند1

ورود پکیج نیتروژن به سایت

رنامه همایش چالش‌های زیست‌محیطی صنایع پتروشیمی با همکاری آقای دکتر راشدی مدیریت واحد پژوهش و توسعه پتروشیمی‌جم و انجمن مهندسی شیمی ایران در جم برگزار می‌گردد

تحویل فاز اول از پروژه ترمینال کانتینری بندر شهید رجائی به وسعت حدودی 5 هکتار و ورود اولین دستگاه RTG