اخبار شرکت

تحویل فاز اول از پروژه ترمینال کانتینری بندر شهید رجائی به وسعت حدودی 5 هکتار و ورود اولین دستگاه RTG

ورود پکیج نیتروژن به سایت

رنامه همایش چالش‌های زیست‌محیطی صنایع پتروشیمی با همکاری آقای دکتر راشدی مدیریت واحد پژوهش و توسعه پتروشیمی‌جم و انجمن مهندسی شیمی ایران در جم برگزار می‌گردد

نصب فوم بلدر اسکله 37